Conversation no. 2: taxi driver

Cebu City, June 2006

TAXI DRIVER: Maganda ba sa Maynila, Miss?

ME: Parang Cebu din ho Manong, mas magulo lang.

TAXI DRIVER: Gusto ko kasing dun na mag-drive ng taxi e.

ME: Naku, wag ho! Mahirap ho ang buhay don. Lahat ng bilihin, mahal. (Note: except for gasoline prices, which is Php.50 cheaper in Manila)

TAXI DRIVER: Ang hirap kasi magmaneho dito e. Mahina ang kita. Ang dami-dami na naming taxi dito, kokonti naman ang pasahero.

ME: Bakit, magkano ho ba ang kinikita nyo sa isang araw?

TAXI DRIVER: Mga Php150.00.

ME: Ha?!!! Naku, sige Manong, mag-Maynila na lang kayo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s