In His time

To this day, we continue to kill Him. We’re worse than COVID-19.

Hindi na Bali

Sumabay ako sa agos ng milenyo. Nakigulo, naki-ingay, naki-selfie, nakikain, nakipag-habulan sa oras na hindi ko hawak. Bitin. Sobrang bitin.

Jesus, my safety harness

They jumped! They probably left their hearts on the ledge when they jumped, but damn, they did it.