Hindi na Bali

Sumabay ako sa agos ng milenyo. Nakigulo, naki-ingay, naki-selfie, nakikain, nakipag-habulan sa oras na hindi ko hawak. Bitin. Sobrang bitin.

Jesus, my safety harness

They jumped! They probably left their hearts on the ledge when they jumped, but damn, they did it.

This is so random

I was asked what I would do when I get here. I said, “NOTHING. “