Salamat, Gibo

Pinakita mo kung gaano kahalaga sa iyo ang magiging kinabukasan naming mga Pilipino matapos mong maranasan ang hirap at pagod — mula Ondoy hanggang huling araw ng kampanya para sa eleksyon. Sabi mo nga, ito ang dahilan kung kaya pinili mong maging positibo sa iyong kampanya mula umpisa hanggang katapusan.

Pinatunayan mo na pwedeng lumaban sa pulitika sa malinis na paraan. Bilib ako sa integridad at determinasyon mong magsilbi bilang susunod na pinuno ng bansa. Binigyan mo kami ng inspirasyon na manindigan sa kabila ng kawalang tiwala ng iba hindi dahil duda sila sa kakayahan mo — kundi pilit nilang ibinabato sa iyo ang kasalanan ng ibang tao.

Hindi maikakaila na marami ang nakinig sa iyo at naniwala, aminin man ng iba o hindi. Pati mga katunggali mo ay hindi magawang yurakan ang ipinakita mong tunay na karakter ng isang mabuting mamamayang Pilipino. Umpisa pa lang ito, Gibo. Sigurado ako, malalim ang leksyon na dala ng iyong positibong kampanya at malinaw na plataporma. Ang mga katulad mo ang dapat tularan sa mga susunod na panahon. Ikaw ang bagong politikong Pilipino.

Malamang, hindi makapaniwala ang karamihan na mayroong katulad mo. Marami kaming naniniwala at patuloy na susuporta dahil kailangan ka ng Pilipino.

Sa ngayon, hindi pa handa ang Pilipino sa katulad mo. Magpahinga ka, Gibo. Magpalakas. Wag mong sasayangin ang angkin mong galing, talino, at integridad.

Maraming maraming salamat, Gibo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s